Oferta të punës - Kompania jonë Tie Solution Gmbh Wetzlar

“Ne adhurojmë punën tonë”

45
BRENDA PRODUKTET QE PRODUKOJMË

48
VENDET TONA JANË PRODUKTET

1200
PERSONAT

26
NACIONALITETET

Ekipet tona të punës

Pozita të lira pune

Ne po kërkojmë punëtorë për zyrat tona në Wetzlar, këtu janë ofertat tona të punës:
Mundësi pune nga shtëpia ose punësim mobil janë pjesërisht të mundur. Na kontaktoni për këtë.

      Nuk ka vende të lira në këtë kohë

Oferta të punës - Këshillim për klientët